listenlive2

header-afr

Phambili (Beweeg vorentoe)

Hierdie reeks programme spreek die relevante behoeftes van kerkleiers en leiers in die gemeenskappe aan. Hulle word ook toegerus om dringende behoeftes van mense aan te spreek vanuit ’n Bybelse perspektief. Temas soos MIV/Vigs en ander gesondheidskrisisse, die huwelik, die gesinslewe, kommunikasie, suiwer lering, ensovoorts word anngeraak.Tydens ’n onlangse seminaar oor MIV/Vigs het een van die pastore sy getuienis gedeel:

"Baie dankie vir die werkswinkel oor leierskap waarna julle my uitgenooi het. Dit was die eerste keer wat ek die voorreg gehad het om as kerkleier  soiets kon bywoon. Ek het elke oomblik daarvan geniet! Om met ander pastore te ontmoet en te leer dat die moeilikhede wat ek beleef ook algemeen is onder ander manne van God. Die toerustiing wat jul ons gegee het om konflik in die gemeente te hanteer was wonderlik. Ek gaan steeds deur die notas en my gedagtes het verander. Ek beplan om die materiaal na my leierskapspan en die gemeente te neem.  Die luisterapparaat wat TWR my gegee het is ook baie behulpsaam. Elke aand luister ek na die inhoud saam met my vrou. Bid asseblief vir my en my familie dat ons die moed sal hê asook die wysheid om hierdie inligting met die leiers van ons gemeente te deel".

phambili