listenlive2

header-afr

Zoeloe Projekte

Navorsing

zulu1TWR is gedurig besig met navorsing om die ware behoeftes van Zoeloes in gemeenskappe in die onmiddelike omgewing van ons kantore in Botha’s Hill te bepaal. Die span staan telkens verbaas wanneer hulle aan deure klop en luisteraars persoonlik ontmoet. Ervarings soos die het ’n groot impak op die inhoud van TWR se programme aangesien die ware behoeftes van mense begryp word.

Die vervaardiging en uitsendings van relevante programme

TWR glo dat hierdie visie bereik kan word deur die getroue vervaardiging van relevante Bybelse programme wat die ware behoeftes van die mense in die gemeenskappe aanspreek. Hierdie programme word dan op verskeie media plavorms uitgesaai en beskikbaar gestel soos byvoorbeeld FM stasies , die Internet en elektroniese apparate. TWR vorm ook dissipelskapgroepe in vennootskap met die kerk wat na die programme luister, die inhoud bspreek en vir mekaar bid. Ons vertrou dat hierdie pogings ook die kerk sal versterk en individue, families en uiteindelik gemeenskappe sal transformeer.

Seminare en werkswinkels

Tesame met bogenoemde programme bied TWR ook seminare en werkswinkels aan om luisteraars verder toe te rus en hulle te help om dieper te groei in die kennis van God en daaglikse Christelike wandel. Die effek van die programme, die seminare en die werkswinkels is steeds ’n groot inspirasie vir TWR se span in KZN.

zulu2