listenlive2

header-afr

Kampione vir Christus

Daar is ’n dringende behoefte in die samelewing dat mans hul Godgegewe roeping in die huis, kerk en samelewing sal vervul. Hulle afwesigheid op hierdie belangrike terreine het ’n negatiewe impak op die lewens van die jong seuns en dogters. Teneinde hierdie leemte te vul en in antwoord op gebed, het TWR met die opnames van ’n nuwe program vir mans begin met die naam Kampioene vir Christus. Sien championsarise.org

Agtergrond

championsDie program is gebore in die hart van ’n gelowige man van Mosambiek en die vraag by hom opgekom: “Waarom kan TWR nie ook programme vir mans maak nie? Hulle het soveel hulp nodig!” Sy versoek aan TWR het nie op dowe ore geval nie. TWR het saamgestem dat aan­dag gegee moet word om mans toe te rus en op te lei sodat hulle hul leierskapsrol in die huis, kerk en gemeenskap kan vervul.

Die visie

Ons voorbeeld

Ons voorbeeld is Jesus Christus, wat almal onvoorwaardelik lief het, wie so nederig gedien en onderdanig was aan die wil van Sy Vader en wie ewige vreugde en redding bewerk het vir elkeen wat in Hom glo.

Ons doel

Ons doel is om mans wêreldwyd uit te daag en te bemoedig om Kampioene vir Christus te wees, toegerus deur die Heilige Gees om hul ware identiteit in Christus uit te leef, en om die geloofsresies op so ’n wyse te hardloop, dat ander aangespoor word om dieselfde te doen.

Ons metode

Om Christen mans aan te moedig om:

  • Christus se voorbeeld na te volg deur ’n nederige lewe te lei gekenmerk deur integriteit en eenvoud,
  • Verhoudings in die familie, kerk, werksplek en gemeenskap te vorm wat Christus verheerlik,
  • Getrou te bid, God se Woord te bestudeer en daarvolgens te lewe.

Ons strategie

Ons strategie is om saam met ander mannebedieninge en met die beste tegnologiese hulpmiddele, Christus-gesentreerde programme te ontwikkel, dit te vertaal, op te neem en te versprei op geskikte media platvorms vir die onderrig van mans wêreldwyd.

Bid vir TWR-SA wat die Kampioene vir Christus-program in Afrika-Engels, Zoeloe en Afrikaans vervaardig. Daar is reeds 52 manuskripte beskikbaar wat vertaal, aangepas en opgeneem gaan word.