Isolomndeni

TWR het ’n seminaar aangebied in samewerking met Family Impact.’n Plaaslike predikant het opgemerk:
"Die huwelik staan deesdae in die spervuur. Ons is dankbaar dat daar mense met visie is wat instaat is om ’n diversiteit van kerk- en gemeenskaps organisasies byeen te bring om saam te besin en met werkbare oplossings vorendag te kom om hierdie debakel aan te spreek. Ons is veral dankbaar om oor bronne te beskik wat nie slegs die predikante sal bemagtig nie,maar ook die lidmate van die gemeentes sodat andere ook gehelp kan word. Dit is asof ons 3 geslagte Christen-gemeenskappe bekragtig en dissipels van die hele gemeenskap maak."

isolomndeniThembi, wat ’n jaar getroud is, vertel haar verhaal: 
"Ek het elke dag een die besprekings deelgeneem en kon heelwat inligting uitruil met my kollegas.Dit help my om dinge in ’n ander lig te sien. Ek het begin verander, nie slegs in my gesindheid oor hoe om dinge te doen nie,maar ook in my lewens beskouing. Elke oggend het ek aan my man terugvoering gegee en dit het veroorsaak dat ons kwaliteit tyd en besprekings saam deurgebring het.Dit is iets wat ongehoord was. Op die Saterdag het ek hom uitgenooi na die seminaar.Hy is van nature skaam en teruggetrokke,maar ek was aangenaam verras om te sien hoedat hy oopmaak en aan die besprekings deelneem. Dankie TWR en Family Impact vir hierdie wonderlike verandering.My gesin sal nooit weer dieselfde wees nie.Ek verlaat vandag hierdie saal as iemand wat opnuut geen werk aan my huwelik en gesin."