listenlive2

header-afr

Gebedskalender April 2016

Hieronder kan die April Gebedsversoeke afgelaai word:

Datum Dag Gebed
Hierdie maand bid ons vir TWR-SA se personeel. Maak asseblief gebruik van die gebedskaart met hul foto’s wat ons einde verlede jaar aan u gestuur het. Baie dankie!
1 Vrydag Bid asseblief vir Danie du Preez wat die span motiveer, ondersteun en bemoedig om God se roeping vir TWRSA in 2016 te bereik. Mag God hom op sy reise bewaar.
2 Saterdag Ons bid vir die leierskapspan van TWR-SA wat maandeliks vergader om te kyk na die gebruik van massamedia en die ontwikkeling van die bediening tot die eer van God.
3 Sondag Ons dank God vir TWR-SA se Raadslede. Bid vir wysheid in hul strewe om te verseker dat alles by TWR-SA wel is en hulle goeie bestuur toepas. 
4 Maandag Bid vir Deanie Padayachee wat ywerig TWR-SA se finansies hanteer. Vra vir wysheid, krag en fokus in sy boekhouding en verslagdoening.
5 Dinsdag Vandag dank ons God vir die baie vrywilligers wat TWRSA met verskeie take in die kantore help, soos redigering, die hantering van administrasie en verpakking.
6 Woensdag Kom ons bid vir TWR se Thru the Bible-program in Kiswahili wat oor die nasionale sender in Kenia gehoor kan word. Vra dat die harte en gedagtes van mense sal verander.
7 Donderdag Vandag bid ons vir TWR se uitsendings oor Voice of the Church in Swaziland. Vra dat baie mense in dié land Jesus Christus persoonlik sal leer ken.
8 Vrydag Fortune Ngcobe wil graag TWR-SA se oudiovisuele bediening uitbrei. Vra God vir die hulpbronne, tyd en vaardighede om ’n groot sukses daarvan tot Sy eer te maak.
9 Saterdag Kom ons bid vir Evart Magwasa en Emmanuel Sibisi wat na TWR-SA se gebou en tuine omsien. Mag God hulle seën in die versorging van dit wat Hy aan ons toevertrou het.
10 Sondag Dank die Here vir Zakhiti Jiyeza en Philile Bhengu wat onlangs by TWR-SA aangesluit het. Bid dat die Here hulle ryklik sal seën in alle aspekte van hul lewe. 
11 Maandag Ons bid vir die programme wat oor TWR se korten mediumgolfsenders uitgesaai word. Vra dat mense sal inskakel en die waarheid van God se Woord sal hoor.
12 Dinsdag Bid dat TWR met meer radiostasies hande sal kan vat om ons programme uit te saai wat tot die behoeftes van mans, vroue, kinders, gesinne en leiers spreek.
13 Woensdag Bid vir TWR se Zulu-programme wat oor Good News Community Radio in KZN uitgesaai word.
14 Donderdag Ons bid vir Eberhard Haberkorn wat toesien dat alle publikasies professioneel gedoen word en dat die rekenaars en bediener van TWR-SA goed werk.
15 Vrydag Angelika Haberkorn sien om na TWR se Duitse en Afrikaanse luisteraars. Bid dat hulle die Here se aanraking in hul lewens sal ervaar.
16 Saterdag Ons bid vir die uitsendings van TWR-Afrika na Suidelike Afrika – dat die programvervaardigers en aanbieders sensitief sal wees vir die Heilige Gees.
17 Sondag Verona Schiele help ERF-Medien met administrasie, die voorbereiding van bestellings en gehaltebeheer. Ons vra die Here se seën oor alles wat sy doen. 
18 Maandag  Kom ons bid vir die Raad van ERF-Medien wat die span aanmoedig en hulle help om die bediening aan Duitse gemeenskappe te verstaan.
19 Dinsdag Ons vra God om die span van ERF-Medien in Namibië wysheid te gee met hulle voorbereiding vir hierdie jaar se Missionsfest.
20 Woensdag Bid saam met ons vir TWR se Duitse programme wat oor die Namibiese Uitsaaikorporasie, Kanaal 7, en Hitradio Namibië uitgesaai word.
Kom ons bid vir TWR se sendelinge.
21 Donderdag David Holtzhausen sien om na TWR se sendelinge. Vra vir baie wysheid, sensitiwiteit en deernis waar hy op ’n gereelde basis met die sendelinge in verbinding tree.
22 Vrydag Vandag is Zoë Gwala se verjaardag. Vra die Here vir ’n jaar gevul met Sy goedheid, krag en vreugde soos wat sy haar gesin, TWR-SA en die plaaslike gemeente van harte dien.
23 Saterdag Bid dat God vir James Burnett, hoofingenieur van TWR-Afrika, sal help met al die verantwoordelikheid om te verseker dat senders goed loop en toerusting goed onderhou word.
24 Sondag Bid vir Steve en Lorraine Stavropoulos wat TWR getrou as paartjie dien. Bid asseblief vir ’n sinvolle en lonende jaar. 
25 Maandag  Ons bid vir Gottfried Schiele wat al die IT-stelsels instandhou sodat uitsendings sonder enige onderbreking digitaal kan uitgaan. Vra God om hom met alle detail te help.
26 Dinsdag Ons bid vir Garth en Fiona Kennedy werksaam op TWR se senderterrein in Benin en vra die Here se beskerming, asook vir ywer en vreugde in hul diens aan die gemeenskap.
27 Woensdag Bid vir Marinus Geyser wat as ’n radioaanbieder tydens lewendige uitsendings diens doen. Mag die Here hom kragtig gebruik in alle aspekte van Sy diens.
28 Donderdag Klaus en Katja Schiller dien in TWR in Swaziland. Mag Hy hulle en hul gesin met Sy liefde en goedheid omvou en gebruik om die lewens van mense rondom hulle te beïnvloed.
29 Vrydag Christo en Luïse van Eeden is sendelinge van TWRSA in KwaZulu-Natal. Dank die Here vir die sukses in hul areas van bediening.
30 Saterdag Ons dank God vir Sy volgehoue getrouheid hierdie maand soos wat ons op Sy roeping vir TWR-SA fokus. Al die lof en eer aan Sy Naam!